en-Adventi szkóla indul iskolánkban

15/12/2020
Szkóla nagykanizsai piaristáknál.  Fotó: iskola.nk-piar.hu
Szkóla nagykanizsai piaristáknál. Fotó: iskola.nk-piar.hu

Balla János Tanár Úr kezdeményezésére kezdi meg működését adventben.

A schola cantorum szó szerinti jelentése: énekiskola. Eredetileg a pápai udvar hivatásos énekeseinek együttesét jelentette, amelynek létezése a 600-as évektől bizonyítható. A kereszténység terjedésével párhuzamosan máshol is létrejöttek Nyugat-Európa-szerte schola cantorum-ok, amelyek a magas színvonalú egyházi ének letéteményesei mind a mai napig. Így például a cambridge-i King's College, a montserrat-i bencés kolostor szkólája, a bázeli Schola Cantorum, a római Cappella Sistina, a lipcsei Tamás-templom kórusa, avagy a Wiener Sangerknaben. Magyarországon egy 1028-ból maradt feljegyzés szerint az esztergomi szkóla már működött. A 14-15. századbeli iratok pedig azt tanúsítják, hogy "...a legnehezebb, legmelizmatikusabb tételek szóló előadása a gyermekek dolga volt...". Az Anjou-kortól 1526-ig a budai szkóla - a pápai énekkar vezetője szerint - az egyik legjobb Európában. A török kiűzése után a püspöki székhelyek és szerzetesi iskolák - amennyire lehetőségeik engedték - több helyütt is igyekeztek tovább folytatni e hagyományt egészen századunk közepéig.

Napjainkban is léteznek ilyen szkólák, legközelebb a váci Karolina Katolikus Általános Iskolában találunk ilyet, ahol az a különlegessége a több mint ezer éves tradícióra visszatekintő székesegyházi énekes iskolának, hogy ott a kodályi hagyományokon alapuló zenetagozatra építenek. Az énekesek a Váci Székesegyház Gyermekkórusainak - amelyek évfolyamonként szerveződnek - tagjai. Itt is a zenei nevelés és a személyiségfejlesztés alapja a karéneklés, mint ahogyan a többi schola cantorum-ban.

Most a piarista templomban is megvalósulhat ez a szép hagyományú éneklés Balla János tanár úr kezdeményezésére. Gyertek énekelni!

Forrás: vac.piarista.hu

EZEKET IS AJÁNLJUK!

Tetszett? Támogasd a diákújságírást megosztással vagy feliratkozással!