en-Pályaorientációs Nap nagy sikerrel

19/10/2019

FORRÁS/PIARBLOG/

Idén már harmadszor szervezett nagyszabású pályaorientációs napot a váci Piarista Gimnázium. A rendhagyó tanítás nélküli munkanapon, október 5-én közel 50 vendég - közöttük pályaorientációs szakemberek, pszichológusok, egyetemi és főiskolai oktatók, egyes szakterületeket képviselő szülők, valamint a gimnázium öregdiákjainak és tanárainak - bemutatkozása és beszélgetése várta a tanulókat.


Az iskola 9-12. évfolyamos diákjai évfolyamonként más-más programokba kapcsolódhattak be.

A kilencedikesek pályaorientációs kérdőíveket töltöttek ki. Kisfilmeken keresztül bepillantást nyerhettek több ismert és kevésbé ismert szakmába. Limpár Imre tréner, tanácsadó szakpszichológus előadását hallgathatták érettségiről, munkáról, sikerről.

Közel 15 egyetemi kar és felsőoktatási intézmény képviseltette magát (ELTE, PPKE, BME, BCE, SZIE, AVKF, KRE), és a vendégek között üdvözölhettük néhány szakképző iskola (MCC, META-Don Bosco) képviselőjét, valamint a MH Budapesti Toborzó Irodájának munkatársát is. Rövid plenáris bemutatkozás után személyes találkozásokra, részletes ismertetőkre került sor külön tantermekben ún. műhelymunka keretében, ahová a diákok saját döntésük alapján és előzetes regisztráció útján jelentkezhettek be.


A nap legkülönlegesebb találkozásait az öregdiákok és szülők műhelyei jelentették. Az elmúlt 25 évben a Piarista Gimnáziumban érettségizett öregdiákok közül közel 30 szakember érkezett a legkülönbözőbb hivatásterületekről - Autóipar, biológia, csillagászat, egészségügy, építészet, programtervezés, erdészet, jogtudomány, mérnök-informatika, közgazdaságtan, munka- és tűzvédelem, műszaki területek, pedagógus pálya, művészeti ágak, diplomácia, nyomdaipar, politikai pálya, táj- és kertépítészet, pszichológia, vegyészet színesítette a palettát. Az öregdiákvendégek közül voltak frissen érettségizettek is, akik az egyetemi élet sajátosságairól, kihívásairól, a beilleszkedésről meséltek fiatalabb diáktársaiknak. Továbbá hallhattak a diákok a vállalkozói világról, a média hatalmáról, a piarista szerzetességről, Amerikáról és a főállású anyaságról.


Kalász Ákos igazgató úr köszönetét fejezte ki minden vendégnek, aki jelenlétével, tudásával, személyes tanácsával és példájával segítette a gimnazisták gondolkodását saját útjuk megtalálásában. Nagy megtiszteltetés, hogy az ország legjobb egyetemei képviseltették magukat, melyekkel diákjaink személyesen megismerkedhettek képviselőiken keresztül. A gimnázium büszke az öregdiákjaira is, akik szakemberekként jöttek vissza iskolánkba/volt "alma mater"-ükbe saját hivatásukról, munkájukról beszélni. Ezek a személyes tanúságtételek nagyon hitelesen mutatták meg a piarista közösség erejét, sokszínűségét és gazdagságát..

Az esemény főszervezője Salamon Ágota igazgató-helyettes asszony volt. Neki és munkatársainak köszönhetjük a jól szervezett, színvonalas napot.

Tetszett? Támogasd a diákújságírást megosztással vagy feliratkozással!