Kalász Ákos: Számunkra természetes az iskola családiassága

2021.01.26
Kalász Ákos | Fotó: Ókovács Benedek (2023a.hu)
Kalász Ákos | Fotó: Ókovács Benedek (2023a.hu)

A gimnázium igazgatójával az iskola oldalán jelent meg interjú. 

A vac.piarista.hu-n Kalász Ákossal, a Váci Piarista Gimnázium igazgatójával jelent meg az iskola életéről, lehetőségeiről és különlegességeiről szóló interjú. Alább közöljük a teljes írást.

Hogyan készülnek a felvételizők fogadására idén, a világjárvány közepén?

A felvételi folyamat októbertől március közepéig tartó időszak, a kölcsönös ismerkedés ideje. A vírushelyzet ugyan gátolja ezt a folyamatot, de a visszajelzések alapján hatékony segítséget tudtunk nyújtani a tájékozódásban. Személyes találkozásra nem volt lehetőség, de sokféle virtuális tartalmat böngészhettek az érdeklődők az iskola honlapján, sőt virtuális találkozásokat is szerveztünk a diákoknak, szülőknek. A novemberi két "betekintőnkön" és a decemberi nyílt napunkon rengetegen "látogattak el" hozzánk. Az igazgatói előadás mellett különböző chatszobák beszélgetéseibe tudtak bekapcsolódni a regisztrált érdeklődők, ahol a kérdéseikre tanároktól, alsós és felsős diákoktól vagy a szülőktől kaphattak választ. Az iskola épületével, a benne zajló munkával játékos formában ismerkedhettek felvételizőink: létrehoztunk egy online (be)szabadulószobát, ahol igen sok mindent tudtunk megmutatni képek, kisfilmek segítségével a mindennapi életünkből. A szabadulószoba továbbra is elérhető honlapunkon! Nem csak felvételizőknek ajánljuk!

Hogyan mutatná be a Piarista Gimnáziumot? Milyen speciális jellege van az iskolának?

Katolikus, a piarista szerzetes rend fenntartásában működő iskolánkban a rendalapító Kalazanci Szent József víziója alapján fogalmazzuk meg nevelési céljainkat: a pedagógia fókuszában a teljes ember, a gyermek teljessége áll mind a négy nevelési dimenziójával, a szellemi, a lelki, a testi és a közösségi vonatkozásaival. Ez 400 éve változatlan. A különbség annyi, hogy amíg Kalazancinak az volt a feladata a 16. században, hogy az Istenhez vezető út mellett megtanítsa a diákokat írni, olvasni, számolni, addig a 21. században olyan kompetenciákat is meg kell erősítenünk a gyerekekben, amellyel a gyorsan változó világban boldogulhatnak. A kommunikáció, a kooperáció, a kritikai gondolkodás, a kreativitás mind 21. századi szükséges készségek, amelyek fejlesztése kiemelt feladatunk. Emellett arra is tanítgatjuk a gyermekeket, hogy hogyan tudnak harmonikus kapcsolatban lenni önmagukkal, a környezetükkel és a teremtett világgal annak érdekében, hogy megtapasztalják az Istenhez tartozás boldog, biztonságos érzését. A tanórák ugyanolyan rendben zajlanak, mint más iskolákban, de a tanórán kívüli tevékenységek színes palettáját is kínáljuk. A lehetőségek iskolája vagyunk. Önkéntesen kapcsolódhatnak diákjaink az énekkarba, a színjátszókörbe, a cserkészethez, a Kalazancius Mozgalom csoportjaihoz, a művészeti műhelyhez, és számos, tanórák utáni sportfoglalkozáshoz (vívás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, TRX, futball, szertorna, ping-pong, teqbal stb.). Az önkéntességből fakadóan osztályközösségeken átívelő erős elköteleződés alakul ki az egyes programok mentén, így a közösségek nagy megtartóerőt jelentenek.

Az iskola tanárai hogyan támogatják ezt a közösségi jelleget?

Az iskola tanárai maguk is alkotó közösségekben dolgoznak együtt. A tanórákon megjelennek a kooperatív munkaformák. Azon dolgozunk, hogy ne passzív, ülő és figyelő, táblát másoló "hallgatókat" neveljünk az iskolánkban, hanem aktív, kérdező, kifejező, kommunikáló, tapasztalataikat megosztó, tudását a közösségnek adó tanulók legyenek növendékeink. Ehhez adott akár 8 iskolánkban eltöltött év. Ez a készségfejlesztés egy hosszú, kidolgozott, tudatos folyamat. Fontos, hogy az iskolánkat választó diákok nyitottak legyenek a világra, a tanulásra, meglegyen bennük az önfejlesztés és a partnerség igénye.

Az iskola közösség is. (korábbi fotó) | Fotó: Ókovács Benedek (2023a.hu)
Az iskola közösség is. (korábbi fotó) | Fotó: Ókovács Benedek (2023a.hu)

Egyházi iskola lévén fontosnak tartják a lelki nevelést. Hogyan zajlik a léleknevelés-növelés az iskolában?

A lelki nevelésünk sokrétű. Az iskolát a szó szerinti katolicitás - az egyetemesség jellemzi. Nemcsak katolikus diákokat fogadunk, hanem más keresztény felekezetű diákjaink is vannak. Járnak hozzánk nem vallásos, de olyan családok gyermekei, akik nyitottak iskolánk szellemiségére. A testvéregyházakkal baráti kapcsolatot ápolunk, ami a mindennapokban több szinten megnyilvánul. A protestáns tanulók saját vallásuk lelkipásztorai által tartott hittanórára járhatnak, a 9. évfolyamos hittanórák pedig kifejezetten ökumenikus szellemiségben zajlanak. A korosztályukat érintő kérdésekkel kapcsolatos témákban hallgathatnak előadásokat, majd kis csoportokban dolgozzák fel a hallottakat, a tapasztalatokat. Ilyen témák például az önismeret, a függőségek, a családi életre nevelés sok vonatkozása. Az 5-7. osztályban órarendbe épített szentmisén vesznek részt a fiatalok. Minden évben minden osztály részt vesz egy "második osztálykirándulásnak" nevezhető lelkigyakorlaton is. Ez a 12. évfolyamosainknak egy hivatástisztázó, életcélkereső csendes elvonulás, ahol kísérőként segítjük őket egyéni útjuk megtalálásában. Számos más olyan formát is kínálunk, amely támogathatja a fiatalokat abban, hogy növekedjenek hitükben.

Veni Sancte 2020-ban. | Fotó: Ókovács Benedek (2023a.hu)
Veni Sancte 2020-ban. | Fotó: Ókovács Benedek (2023a.hu)

Milyen képzést kínálnak a felvételizőknek?

A nyolcosztályos képzésünk keretében két 30 fős osztályt indítunk. Az egyikben angolt, a másikban az osztály egyik fele angolt, a másik németet tanulhat. A kilencedikes osztályban leginkább az angol nyelvi előkészítő tagozaton lehet hozzánk csatlakozni.

Milyen képzési sajátosságok jellemzik a Piarista Gimnáziumot?

Sok ilyen van, néhányat emelek ki: az ötödik osztály elején két napos tanulásmódszertani tréninget tartunk a kisdiákoknak, hogy segítsük őket a saját tanulási stílusuk megtalálásában. A nyelvi előkészítős nagygimnazistáknak az első évben a nyelvtanulás mellett egy komplex kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatot tartunk, ugyancsak tréning módszerekkel, az órarendbe építve. Kilencedik évfolyamtól a ++ képzésünk keretében a diákok az érdeklődésük és belső motivációjuk mentén választhatnak hét terület közül: humán kultúra, fizika, biológia, informatika, matematika, média, tanulásmódszertan. Mindez a 11-12. évfolyamon a fakultációk rendszerében teljesedik ki, ahol emelt óraszámban készülhetnek fel a diákok az emeltszintű érettségire. Fontosnak tartjuk a művészeti műhelyünk tevékenységét is, ahol mindenféle technikával készült alkotásban kipróbálhatják magukat gyerekek - kibontakoztathatják képességeiket, tehetségüket, tanáraink kiállításokat is szoktak szervezni munkáikból. A zenei műveltség kiteljesítéséhez az énekkarokban nyílik mód, míg a test "növelésére" a kitűnő iskolai infrastruktúránk (rekortán futópálya, műfüves pálya, tornacsarnok) mellett számos kirándulás (téli, nyári), túra (vízen, szárazföldön) is jó lehetőséget ad.

Gólyaavató 2020-ban. | Fotó: Manczur Mátyás (2023a.hu)
Gólyaavató 2020-ban. | Fotó: Manczur Mátyás (2023a.hu)


Egy interjúban az iskolát családiasnak nevezte. Egy közel 750 fős intézmény hogyan tud családias lenni?

Számunkra természetes az iskola családiassága, diákjaink otthonosan érzik magukat, amit elősegít a nagycsaládosok igen erős jelenléte. Diákjaink személyes figyelmet tapasztalhatnak meg mind a tanárok, mind a munkatársak részéről. A menza is finom. Saját konyhánkban készült finom ételeket ehetünk, amiket szakács-anyukák főznek. A finom illatok már reggeltől belengik a patinás épület hosszú folyosóit. Azt látom, a gyerekek örömmel jönnek iskolába, szeretik a közösségeiket. Ez adja a legnagyobb otthon-érzésüket. Jó ide járni!

A 2023a.hu és a PiarBlog együttműködésében hamarosan niylvánosságra kerülő interjúvideókban Igazgató Úrral és iskolánk tanáraival, diákjaival is láthatóak lesznek rövid interjúk. Részletek hamarosan. 

EZEKET IS AJÁNLJUK!

Tetszett? Támogasd a diákújságírást megosztással vagy feliratkozással!