Nagypénteki gondolataink

2021.04.02
Illusztráció | Fotó: origo.hu
Illusztráció | Fotó: origo.hu

Jézusnak először meg kellett halnia, hogy aztán feltámadhasson. Szerkesztőségünk üzenete.

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.

Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken. A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából (olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel), a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.

A liturgia színe már előre jelzi a szenvedéstörténetet. A piros szín a vértanúság, a mártírság, a szenvedés színe. A pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz, majd leborul az oltár előtt. Földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

2021 húsvétja - hasonlóan az előzőhöz - más, mint általában. Nem tudunk találkozni barátainkkal, rokonainkkal, vészterhes hírek között éljük a mindennapokat. A világ most nem mutatja az élet jeleit, mondhatni, kicsit meghalt. Sokan veszítik el szeretteiket, rokonaikat, a kórházakban emberfeletti munkára van szükség. 

Jézus viszont feltámadt. 

Így fog feltámadni majd a normális életünk is, így jöhet el a felszabadulás és a szabadság a mindennapjainkba. 

Nem a harmadik napon fog ez megtörténni, de hamarosan, heteken belül. Mi nagyon várjuk már ezt a "feltámadást", de a várakozás nem elég: felelősen kell addig is viselkednünk. Olvasóinkat ezért arra kérjük, hogy a húsvéti ünnepek során se menjenek közösségbe, tartsák be a szabályokat, mert csak így érkezhetünk el az újrainduláshoz. Egyre közelebb vagyunk, de még türelem kell mindnyájunktól. 

Minden Olvasónknak áldott, békés, egészségben és szeretetben gazdag húsvétot kívánunk!

Forrás: Magyar Kurír (részlet)

EZEKET IS AJÁNLJUK!

Tetszett? Támogasd a diákújságírást megosztással vagy feliratkozással!