II. Rákóczi Ferenc - a szabadságharc arca

2020.09.18

Történelem érdekesen, röviden!

II. Rákóczi Ferenc 1676-ban született. Anyja Zrínyi Ilona, apja I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem volt, aki a gyermek születése után nem sokkal meghalt. Két árvát hagyott maga után, Ferencet és nővérét, Juliannát. Anyja később Thököly Imréhez ment feleségül.

Thököly gyerekkorában erős magyarságtudatra és jó politikusnak nevelte Rákóczit. 1685-ben a császári csapatok megtámadták a birtokukat, Thökölyt pedig a törökök fogták el. Zrínyi Ilona Munkácsba ment a gyerekeivel és az értéktárgyakkal. Védték a várat, amíg tudták, végül viszont elesett otthonuk, Munkács is. Elfogták a családot, Zrínyi Ilonát Bécsbe vitték, Juliannát bécsi apácákhoz, Ferencet Neuhausba, a jezsuitákhoz tanulni. Ott magyarellenesen nevelték. A magyar hazaszeretet nővére, Julianna, és barátja, később harcostársa, Bercsényi Miklós tartották benne. Később a prágai egyetemre ment tanulni.

1692-ben feleségül vette Sarolta Amália hercegnőt. Három gyereke született.

1700-ban Magyarország felszabadításán tevékenykedett, ugyanis a császár visszafoglalta a törököktől a magyar területeket és azokat szinte kivétel nélkül kisajátította. Ha valaki nem adta oda a saját birtokát, földjét, azt felségárulás vádjával megölték és a vagyonát elkobozták.

Ez ellen a kegyetlenség és igazságtalanság ellen elkezdett szervezkedni Rákóczi a francia királlyal, aki szintén feszült viszonyban állt a császárral. Sajnálatos módon viszont a a titkos levelezés lelepleződött és börtönbe zárták Bécsújhelyen Rákóczit. Végül megszöktették és Lengyelországba menekült. Ott folytatta tovább, amit elkezdett: egy szabadabb Magyarország megteremtésén munkálkodott.

A szabadságharc arca
A szabadságharc arca

Végül 1703-ban visszatért és megkezdte azt a bizonyos szabadságharcot. Az utókor csak Rákóczi-szabadságharc néven emlegeti. Politikájában ekkor két lehetőség fogalmazódott meg: az első a Habsburg-dinasztia trónfosztását, Magyarországon a választó királyság visszaállítását és egy új király választását, valamint Erdély függetlenségét körvonalazta. Amennyiben ez nem elérhető, akkor a Habsburg-uralkodóval kell megvalósítani a Magyar Királyság régi jogainak visszaállítását, a sérelmek orvoslását és az önálló Erdélyi Fejedelemség elismertetését. Külső segítséget a franciáktól kapott, viszont a Habsburgokat és az őket támogató magyarokat (a labancokat) segítették az angolok, akik belementek volna olyan kompromisszumokra, amire az osztrák udvar nem volt hajlandó. Sajnálatos módon a franciák elvesztették a csatát, így Rákóczinak nem maradt segítsége.

Rákóczi találkozása Esze Tamással és gyalogos jobbágykatonáival, a talpasokkal a magyar-lengyel határon
Rákóczi találkozása Esze Tamással és gyalogos jobbágykatonáival, a talpasokkal a magyar-lengyel határon

1705-ben az országgyűlésen fejedelemmé választották Rákóczit (a szabadságharc közepén). Egy évvel később Nagyszombaton elkezdték a béketárgyalásokat. Az angolok elismerték volna Erdély függetlenségét, de a Habsburgok nem. Érthető is. Az angolokat nem érdekelte, mi van keleten, valószínű, hogy inkább, az "ellenségem ellensége a barátom" elv mentén csatáztak. Franciaország nekik ugyanis konkurenciát jelentett a gyarmatosításban.

1707-ben Rákóczi még megpróbált I. Nagy Péter orosz cártól segítséget kérni, de az uralkodó nem tudott segítő kezet nyújtani, mert épp a svédekkel állt háborúban. 1710-ben Rákóczi katonái, a kurucok kétségbeesettségükben már a Rákóczi-birtokra vonultak vissza. A lengyelektől próbált még segítséget kérni, de sajnos onnan sem tudott szerezni. Végül a labanc tábornokkal, Pálffy Jánossal tárgyalt, majd Lengyelországba menekült. Pálffyval Rákóczi egyik bizalmasa, Károlyi Sándor írta alá a békét Szatmáron. Rákóczi is kaphatott volna kegyelmet, de ő a száműzetést választotta. Először Lengyelországban, majd Franciaországban, végül Törökországban élt. Ott is halt meg 1735-ben.

Rákóczi a magyar történelem egyik fontos korszakában állt és tárgyalt az ország érdekei és szabadsága mentén, ezért nem feledkezhetünk meg munkásságáról. 

EZEKET IS AJÁNLJUK!

Tetszett? Támogasd a diákújságírást megosztással vagy feliratkozással!