Sebesi Zsuzsanna tanárnő cikke

2020.08.19

Szent István napja alkalmából. A 9.A gondolataival.

Hogy magyart tanítani magyar diákoknak könnyű-e vagy nehéz, e kérdésben karanténiskola nélkül is megoszlanak a vélemények. Könnyű, hiszen "olvasni mindenki tud", nehéz, mivel "unalmas, erőltetett szövegeket kell" olvasni. Könnyű, persze, mert "ki ne tudna beszélgetni" különösebb felkészülés nélkül bármiről, nehéz, mert gondolkodni, érteni, igenis a tanulási folyamat eredménye. Könnyű, nekünk tanároknak, mivel "szubjektívan osztályozhatunk" (állítólag), de nehéz is, mert hát ki ne borzadna el egy osztálynyi fogalmazás láttán, ha azt mind ki kell javítani.

Nem célom e vitában ítéletet hirdetni, már csak érintettségem okán sem tetszeleghetek a pártatlanság látszatában. Magyartanár vagyok, és a karanténban még alaposabban át kellett gondolnom minden tananyagrészről és szövegről, hogy az vajon az adott korosztálynak hogyan, milyen kérdések és feladatok mentén válhat értékes tapasztalattá, miként építhető be a nevelődés, gondolkodni tanulás folyamatába.
Lehet, hogy Szent István királyunk fiához intézett intelmei a tanterem falai között kisebb hangsúlyt kaptak volna. A távoktatásban azonban remek alkalmat szolgáltatott ez a középkori szöveg a személyes reflexióra, annak megélésére, hogy nemcsak a jelenkor irodalma szól hozzánk, a mai emberekhez, és hogy egy poros, ezer éves kódex is lehet a kortársunk.
A kilencedikes diákokat arra kértem, hogy szemelvényeket olvassanak első királyunk művéből, majd válasszanak egy-két mondatot, ami nekik a legjobban tetszett. Ezután meg kellett indokolniuk választásukat néhány mondatban. Az ő feladatmegoldásaikból következzék néhány, az általuk leginkább kiemelt témák köré csoportosítva:

"Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha, senkit gyalázattal ne illess." (Szent István)"

Szerintem a vezetők emberi vonásai - habár elsőre nem tűnnek lényegesnek, fontosnak - határozhatják meg országok jövőjét, jelenét." (Ó. B.)"
Azért választottam ezt, mivel szerintem elengedhetetlen az igazság és becsületesség az életből. Szerintem, ha valaki nem becsületes, igazságos az azt jelenti, hogy le lehet kenyerezni vagy nincsenek saját gondolatai." (Cz. Zs.)
"István király tulajdonképp itt fogalmazza meg az uralkodás titkát: hogy szeretet, kegyelem és türelem nélkül a király már nem király. Fontos, hogy szerény és szemérmes legyen, és hogy példát mutasson. Elvégre ő a nép feje." (M. S.)"
Nekem ez az egész bekezdés fontos, mert én is ilyen szeretnék lenni. Igazságos, türelmes, kedves, feltétel nélkül szeretni. Ezek az erények a >>cserkész felfogáshoz<< is közel állnak és mivel cserkész vagyok, hozzám is közel áll." (T. P.)


,,Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával szemben áll, Isten ellenségének áll."
(Szent István)


"Azért fogott meg ez az idézet, mert éppen aktuális a korunkban. Néha azt hihetjük, hogy a szüleink nem állnak mellettünk, de fontos tudni, hogy csak jót akarnak nekünk." (A. B.)
"Engem ez az intelem azért fogott meg, mert szinte elképzelni is nehéz, hogy régen ennyire tisztelni kellett a szülőket, főleg az apát. Ma már ez egyáltalán nem elvárás, sőt szerintem kezd megfordulni. Mármint, ma már sokkal jobban elítélik a >>rossz<< szülőket, mint a>>rossz<< gyereket." (N. N.)
"Én is példaként tekintek apukámra és próbálok neki mindig szót fogadni és megfogadni a tanácsait." (Sz. ZS.)
"Engem ez azért érintett meg, mert én magam is szokszor nem fogadok szót a szüleimnek vagy nem tisztelem őket eléggé, ami miatt néha rosszul érzem magam, hiszen ők a bölcsebbek és tudják mi a jó nekem." (L. L.)

"Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk." (Szent István)

"Szerintem ez a tanács azért fontos, mert az fogalmazódik meg benne, hogy egy rossz társaság miatt könnyen rosszá válhat az ember. Ha azokra hallgat, akik nem látják át a dolgokat jól, vagy csak a maguk javát akarják, akkor az önmagának lesz rossz, mert ezek az emberek ki fogják használni." (K. L.)"
Az embereket meg lehet ismerni arról, hogy milyen barátaink vannak. Az életünket a körülvevő emberek nagyon befolyásolják, ezért is kell megválogatni barátainkat." (J. A.)

"Ha türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket." (Szent István)"

Sosem szabad elhamarkodottan cselekednünk, sem döntenünk." (K. Cs.)
"Számomra sokszor nagyon nehéz türelmesnek lenni, főleg a testvéreimmel vagyok türelmetlen. Szent István egyenesen arról beszél, hogy ha türelmesek vagyunk, megmentjük lelkünk a kárhozattól." (M. M.)
"István a fenti sorokat a legnagyobb körültekintéssel, tökéletesen jó, segítő szándékkal fogalmazta meg fiához. Az apa-fiúkapcsolat nagyon erős és őszinte volt, ezért gondolhatjuk joggal, hogy István intelmei minden magyar királyra, uralkodóra, de még néha 30 éves demokráciánk vezetőire, politikusaira is vonatkoznak. Miért tartom fontosnak? Mert ezek által is megismerhetjük István királyunk jóindulatát, szolgálatkészségét, alázatát, amivel országunkat megalapíthatta, majd vezethette. Az, hogy ilyen erkölcsi értékeket fogalmazott meg és hagyott meg az utókornak István, az legitimmé teszi a magyar, keresztény államot, ami már több mint ezer éve fennáll." (Ó. B.)

Irodalomórákat tartani lehet könnyű és lehet nehéz. Olvastatni, gondolkodtatni és beszéltetni (akár írásban is) viszont mindenképpen sok örömmel jár.Szent István király, könyörögj érettünk!

Sebesi Zsuzsanna tanárnő

a magyar munkaközösség vezetője

Forrás: PiarBlog

EZEKET IS AJÁNLJUK!

Tetszett? Támogasd a diákújságírást megosztással vagy feliratkozással!